Flora/fauna

De Engbertsdijksvenen  is een uniek natuurgebied in Overijssel, met een diversiteit aan flora en fauna.

Vanaf 1953 kocht Staatsbosbeheer gronden in de Engbertsdijksvenen. In 1984 werd er voor het laatst turf afgegraven in de Engbertsdijksvenen. Dat jaar werden alle nog bestaande verveningrechten door de Nederlandse Staat afgekocht en kwam het gebied geheel in handen van Staatsbosbeheer. Na vele jaren van zware arbeid werd het gebied weer “teruggegeven” aan de natuur. Hierdoor konden de Engbertsdijkvenen uitgroeien tot een prachtig natuurgebied. Het gebied bestaat uit 1.000 ha. Een kleine kern veen van ongeveer 17 ha is niet verveend en heeft nog de oorspronkelijke dikte van circa 4 tot 7 m. In Nederland is nog maar 25 ha “levend” hoogveen waarvan 17 ha in de Engbertsdijksvenen.


Staatsbosbeheer probeert het vormingsproces van hoogveen door de groei van veenmossen zoveel mogelijk te stimuleren. In 2008 is er rond de eigenlijke hoogveenkern een grote dam van keileem gelegd. Tevens worden er door Staatsbosbeheer dammetjes aangelegd die de waterhuishouding op peil moeten houden. De Engbertsdijksvenen heeft in meerdere opzichten een beschermde status gekregen. Het Staatsnatuurmonument is tevens is het aangewezen als Natura 2000-gebied. Het is daarmee onderdeel van een Europees netwerk van hoogwaardige natuurgebieden. Het is een internationaal wetland en het grootste en belangrijkste hoogveengebied van West-Europa. Voor vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en voor wandelaars is het een waar eldorado en door de inzet van vele vrijwilligers het best onderzochte faunagebied van Nederland. Aan de rand van het gebied ligt Veenmuseum “Vriezenveenseveld”, dat het leven, wonen en werken in het veen uit de periode 1850-1950 in beeld brengt.